Turneringssponsor
Sponsor

Sponsor

Sponsor

Sponsor

 

Målsetjing

Målet er å ha ei kvalitetsturnering på alle felt.

  • Alle kampane vert spela på Lærdal Stadion - gras og kunstgras (ny haust 2006)
  • Innkvartering for deltakarar med A-kort skjer i skular og andre eigna lokale i nærleiken av kamparenaen.
  • Alle aktivitetstilboda utanom fotballen foregår innafor ein radius på omlag 10 minutt gangavstand frå baneanlegget.
  • Sal av kioskvarer - rikeleg med frukt
  • Medisinsk personell vil vera tilstades under turneringa
  • Familievenleg

Ved sida av målsetjinga om å skipa  ei god, kompakt og minnerik turnering for deltakarane, vil me utvikle eit eige oppleggg med aktivitetstilbod til foreldre. Ut frå eigne erfaringar med liknande arrangement veit me at mange foreldre ynskjer å vera med å heia fram sine håpefulle.

Turneringsreglement- sjå i menyen til venstre

 

Kampoppsettet vil vere klart om lag ei veke før turneringa startar